Information

srf_logotyp

Resekompani AB är medlem i SRF (Svenska Resebyråföreningen). SRF företräder företag inom resebranschen, företrädesvis resebyråer och researrangörer. Medlemsföretagen förbinder sig att följa de riktlinjer som föreningen utfärdar. Den som anlitar ett SRF-företag kan därmed vara säker på att företaget är seriöst och följer de etiska värderingar som föreningen anser att branschen ska ha.

0a760a1cd81190f2d0c096cf88928a8d

Resekompani AB är en IATA (International Air Transport Association), ackrediterad resebyrå vilket innebär rättigheter att sälja flygbiljetter via samtliga av världens flygbolag som följer IATA´s bestämmelser. IATA är den ledande organisationen för att främja, säkra och hantera regler, rekommendationer och bestämmelser inom kommersiellt passagerarflyg.

Kammarkollegiet

Resekompani AB ställer erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet i enlighet med Resegarantilagen samt följer allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer i händelse av att en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin.

ArriveAgencies_B_färg-vit

Resekompani AB är en oberoende och privatägd resebyrå med ett ömsesidigt samarbetsavtal med Arrive Agencies. Genom partnerskapet med Arrive Agencies har Resekompani tillgång till bästa tänkbara avtal med väl utvalda leverantörer, kan erbjuda 24-timmars service (efter överenskommelse), samt en rad andra möjligheter för att kunna möta kundernas högt ställda förväntningar vad gäller kompetens och service.

trippuslogo

Resekompani AB använder sig av ”Trippus Event Solutions” - ett komplett registrerings- och anmälningssystem med eller utan tillhörande evenemangshemsida. Systemet är idealiskt när det gäller att hantera registreringar/anmälningar inklusive rese- och logibokningar, aktivitetsbokningar, rapporter och uppföljningar.

gcvb_ny

Resekompani AB är medlem i Gävle Convention Bureau som är ett samarbete mellan näringslivet och Gävle Kommun. Via medlemskapet är vi en naturlig aktör och samarbetspartner som mötesarrangör för konferenser eller kongresser som arrangeras i Gävle.

Svartlistade flygbolag

EU har en ”svart lista” över flygbolag i världen, som inte anses uppfylla säkerhetskraven, och därmed inte får trafikera i EU´s luftrum. Detta kan vara bra att veta vid resor till de länder där dessa flygbolag trafikerar.

Listan uppdateras regelbundet av EU.

Förteckning över svartlistade flygbolag

ESTA

För resa till, från eller via USA gäller särskilda regler. Bland annat måste du lämna vissa uppgifter för att erhålla inresetillstånd. Uppgifterna ska lämnas via en särskild hemsida. Registreringen måste ske senast 72 timmar före avresa. När du väl har fått ett inresetillstånd gäller detta under två år, förutsatt att det pass som användes vid registreringen inte går ut tidigare. Det ställs vida krav på att ditt pass ska vara maskinläsbart. Om du är osäker på om ditt pass är maskinläsbart kan du kontakta polismyndigheten.

Klicka här för att ansöka om ESTA

GDPR

Resekompani AB följer kraven i dataskyddsförordningen även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Vi behandlar alla våra kunder, samarbetspartners, leverantörer, och medarbetares personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och med största respekt för den personliga integriteten. Vi säljer aldrig personuppgifter vidare till tredje part. Vi överlåter eller behandlar aldrig uppgifter till annan obehörig part. Resebyrån tecknar skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med kunder och leverantörer som Resebyrån arbetar med.

Cookies

På denna webbsida används cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation från den 25 juli 2003, ska alla som besöker webbsidor informeras om att cookies används. Besökaren ska även samtycka till sådan användning.

Kontakt vid reklamation

Vid reklamation kontaktar du oss på [email protected]
Vänligen ha dina reseuppgifter tillgängliga.