Din fullservicebyrå för affärs-, grupp- och konferensresor

ESTA

Viktig information för dig som skall resa till, från eller via USA.

UD´s reseapp

Reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Reseförsäkring

Det är viktigt att ha ett tillräckligt försäkringsskydd under hela resan.

Möten

Resekompani AB arbetar med genomföranden av stora och små möten. Varje år hanterar vi flertalet stora kongresser för 400-1500 personer per kongress, hundratalet medelstora möten för 20-400 deltagare per tillfälle samt ett stort antal övriga arrangemang av olika slag. Många möten genomförs med utställare och seminariehållare som en del av finansieringen, kombinerat med syftet att tillföra mötet kompetens och utveckling. Stora och små möten är vår absoluta spjutspets.

Gruppresor

Resekompani AB arbetar med gruppresor. Vi tar fram färdiga program för allt från traditionella gruppresor till mer avancerade kunskaps- och utbildningsresor med inflytelserika studiebesök. Vår paradgren är gruppresor till Bryssel med besök i Europaparlamentet där vi erbjuder fulländade EU-besökspaket innehållande alla tänkbara detaljer kring resan, och med förmånliga avtal hos våra leverantörer. Vi tar fram ett helhetskoncept som stämmer överens med Era behov och önskemål.