NYHETSBREV

Verktyg för anmälnings- och deltagarhantering - online
Vi använder oss sedan 2013 av Trippus, ett komplett registrerings-/anmälningssystem med eller utan tillhörande evenemangshemsida. Systemet genererar en rad fördelar och underlättar hanteringen av ert möte. Funktionerna nedan är bara några av de fördelar ni kan dra nytta av när ni använder er av detta verktyg för registrering/anmälan.

 • Hemsidefunktionalitet - Samla all information kring mötet på ett och samma ställe
 • Publiceringsverktyg
 • Snabb och enkel scanning vid inpassering med en vanlig iPhone/iPad
 • Personliga mobilwebbar för alla deltagare där de kan se sitt egna program.
 • Modern grafisk profil
 • Ett mallsystem för enkel återanvändning
 • Smart möjlighet till både individuell registrering och gruppbokning
 • Dynamisk paketering
 • En ny modern boendebokning
 • En ny modern aktivitetsbokning
 • Biljettbokning
 • Rapporter och statistik med smart rapportering
 • Dynamiska listor som alltid är uppdaterade varenda gång du öppnar dem
 • Utvärderingsenkäter - Vad tyckte deltagarna om mötet?
 • Namnbrickor med information från anmälan