NYHETSBREV

Reseförsäkring

Det är viktigt att ha ett tillräckligt försäkringsskydd vid resa utomlands. Var därför alltid noga med att se över och vid behov komplettera ditt försäkringsskydd före avresa. Observera särskilt att den reseförsäkring som ingår i hemförsäkringar i allmänhet endast gäller för resor som varar i högst 45 dagar.
 
Avbeställningsförsäkring vid akut sjukdom, dödsfall mm.
Eftersom flygbiljetter vanligtvis inte kan av- eller ombokas, i vart fall inte utan kostnad för dig, bör du teckna en avbeställningsförsäkring. Den täcker kostnaderna för att avbeställa en resa som du inte kan företa, för att du eller någon närstående blir akut sjuk, råkar ut för en olycka eller liknande oförutsedd händelse. Sjukdom ska styrkas med läkarintyg. På intyget ska läkaren ange om sjukdomen är akut eller om den är kronisk och har förvärrats. Läkaren måste också uttryckligen avråda från resa.

Ett formulär för läkarintyg finns på Svenska Resebyråföreningens hemsida (länk)

Avbeställningsförsäkring måste alltid beställas samtidigt som resan beställs. För närmare information om villkor och pris för avbeställningsförsäkring, vänd dig till din resebyrå.

Sjukdom
Som svensk medborgare har du rätt till sjukvård i övriga EU/EES-länder och Schweiz, enligt de regler som gäller i det aktuella landet. Det krävs dock att du har det europeiska sjukförsäkringskortet, som kan beställas från Försäkringskassan, www.fk.se.
Om du blir sjuk i ett land utanför EU/EES, med undantag för ett fåtal länder med vilka Sverige har avtal om sjukvårdsförmåner, har du inte rätt till ersättning för kostnade för sjukvård. Det kan kosta mycket pengar att bli sjuk utomlands. Om du inte har tillräckligt skydd i din hemförsäkring, rekommenderas du därför att teckna en privat reseförsäkring som täcker kostnader för behandling och hemtransport vid sjukdom. En sådan försäkring bör även täcka person- och sakskada till följd av olycksfall.

Vi samarbetar med ERV och säljer deras fösäkringar.