NYHETSBREV

Vår personal

Klicka på en av våra bilder för att läsa mer samt hitta kontaktuppgifter.

Alexandra Taché 

Resebyråchef

Monica Børsheim 

Grupp- och konferens

Jan Forsstedt

Grupp- och konferens

Ulrica Malmesjö

Grupp- och konferens
Tomas Roslund
Grupp- och konferens

Lisa Smith Bergström

Front, bokning och
första mottagare

Jennifer Viklund

Front, bokning och
första mottagare

Ola Engström

Front, bokning och
första mottagare

Anette Engström

Ekonomi och Administration

Henrik Carlstein

Data och IT