NYHETSBREV

Pass och Visum

Du är skyldig att själv ta reda på vad som gäller ifråga om pass- och visumkrav och att se till att dessa krav är uppfyllda. Resebyrån kan i regel upplysa om vad som gäller för EU-medborgare. Medborgare i länder utanför EU kan få upplysningar om gällande pass- och visumregler på respektive lands ambassad.

Krav på pass och visum har ofta samband med resrutten och resans längd. Om du funderar på att ändra din resrutt, förlänga resan eller vidta andra liknande ändringar, kan andra regler gälla. Sådana regler kan också ändras under perioden mellan tiden för biljettbokningen och avresetidpunkten.

Observera att det många gånger ställs krav på transitvisum, dvs. att du måste ha visum för ett land där ditt flygplan endast mellanlandar eller där du ska byta flygplan.

Passet måste alltid vara helt och får inte innehålla lösa sidor.

Passet måste, vid resor utanför EU, normalt sett vara giltligt i åtminstone sex (6) månader efter ankomsten till destinationen.

Set till att inte alla sidor i passet är stämplade med viseringar och inresestämplar. Det har hänt att resenärer inte fått resa in i landet på grund av att det inte funnits en ostämplad sida kvar i passet.

Observera: Även vid resor till Schengen-länderna (EU-länder samt Norge, Island och Schweiz med undantag av Storbritannien, Irland, Bulgarien och Rumänien), där det normalt sett inte längre är någon gränskontroll, ska giltigt pass eller nationellt id-kort alltid tas med, eftersom endast dessa handligar godkänns som giltlig identifikation vid poliskontroll, flygplatsens biljettkontroll eller incheckning på hotell. Nationellt id-kort är en särskild identifikationshandling som utfärdas av polisen. Mer information om detta finns på www.polisen.se. Observera att vanliga id-kort, t.ex. svenskt körkort och id-kort utställda av exempelvis banker, inte räknas som nationellt id-kort, eftersom de inte innehåller uppgift om medborgarskap.

Resande som inte har ett svenskt pass, men uppehållstillstånd i Sverige och/eller giltigt inresevisum till ett Schengenland eller liknande, ska ta med dessa under hela resan och kunna uppvisa dem vid eventuell kontroll.


Behöver jag visum?

Det är viktigt att du i god tid före avresa kontrollerar vad som gäller i fråga om visum för det eller de resmål du kommer att besöka. Observera att det i vissa fall kan krävas visum även vid mellanlandning i ett land. 

På bland annat www.cometconsular.se kan du kontrollera om du behöver visum för din resa. Dessa tjänster tillhandahålls av andra företag än Resekompani AB och vi ansvarar inte för den information som lämnas där. Om du är osäker bör du kontrollera med respektive lands ambassad.

Om du har köpt en paketresa har arrangören och återförsäljaren enligt paketreselagen en skyldighet att informera om vad som gäller i fråga om bl.a. visum. Kontrollera därför den information du får från arrangören.

För resor till USA gäller särskilda regler, v.v. se ESTA