NYHETSBREV
Lisa Smith Bergström

Front, bokning och första mottagare


Världsvan dalkulla från Älvdalen. Nu rotad i Valbo. Har arbetat med resor, möten och grupper hela sitt yrkesverksamma liv. Har bott i Tyskland, Frankrike och Italien. 

Lisa@resekompani.se