NYHETSBREV

Länkar till externa sidor

Denna hemsida innehåller länkar till andra webbplatser. Dessa länkar har lagts in för att göra hemsidan så serviceinriktad som möjligt. Hemsidorna ägs och drivs av annan part än Resekompani AB. Resekompani AB lämnar inga som helst garantier och är inte ansvarig för tillgängligheten till eller innehållet i dessa hemsidor. Att det finns en länk till en utomståendes hemsida innebär inte att Resekompani AB rekommenderar eller på något sätt svarar för någon produkt eller tjänst, som erbjuds på denna hemsida och inte heller att Resekompani ansvarar för information som förekommer på hemsidan.

Observera att de hemsidor som länkarna leder till kan ha en policy vad gäller personuppgifter, säkerhet och sekretess, som skiljer sig från vad som gäller för denna hemsida.