NYHETSBREV

Berlin


Flyg till Berlin och upplev en stad som inte liknar någon annan stad i Tyskland. I över 100 år har stadens klimat avspeglat eller bestämt dagordningen för resten av Europa. Efter murens fall har Berlin återinträtt på den europeiska scenen. Ett stort problem för Berlin under senare år har varit bristen på stora industrier och staden har en hög arbetslöshet. Vad har hänt med Berlin efter murens fall? Hur påverkade Berlinmurens fall öst och västtyskarna?