NYHETSBREV

ESTA

Särskilda regler vid resa till USA
För resa till, från eller via USA gäller särskilda regler. Bland annat måste du lämna vissa uppgifter för att erhålla inresetillstånd. Uppgifterna ska lämnas via en särskild hemsida. Registreringen måste ske senast 72 timmar före avresa. I vissa fall kan det dock ta längre tid att få inresetillstånd. För att undvika obehagliga överraskningar bör du därför registrera dig så snart som möjligt. När du väl har fått ett inresetillstånd gäller detta under två år, förutsatt att det pass som användes vid registreringen inte går ut tidigare.

Det ställs vida krav på att ditt pass ska vara maskinläsbart. Om du är osäker på om ditt pass är maskinläsbart kan du kontakta polismyndigheten.

Mer information om de särskilda krav som ställs vid resor till USA finns på Svenska Resebyråföreningens hemsida, www.resebyraforeningen.se. Du kan även hitta information på www.cbp.gov/ (U.S. Customs and Border Protection) eller på https://se.usembassy.gov/ (amerikanska ambassadens hemsida).

Du ansöker om ESTA på den här länken.