NYHETSBREV

Egencia

Vi har sedan några år tillbaka ett ömsesidigt samarbetsavtal med Egencia, men är fortsatt en oberoende och privatägd resebyrå. Egencia är Nordens största affärsresebyrå. Med fler än 90 kontor och 1 400 anställda i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Egencia har, utöver den direktägda verksamheten ett utvecklat koncept för partners/franchisetagare. Vårt samarbete med Egencia syftar delvis till att representera Egencia i områden där de inte har egen representation, men också till att med vår gemensamma storlek förhandla fram bästa tänkbara avtal med väl utvalda leverantörer, erbjuda 24-timmars service, utbildning, IT/tekniklösningar m.m. för att kunna möta våra kunders högt ställda förväntningar på vår kompetens och service.